Priemysel 4.0 v CNC výrobe

Užitočné tipy a informácie
Priemysel 4.0 je pojem, ktorý nie je treba predstavovať. Robotizácia a automatizácia priemyselnej výroby je celosvetový trend, ktorého cieľom je minimalizovať výrobné náklady. V posledných rokoch môžeme sledovať, že firmy prechádzajú od slov k činom. Na tejto stránke Vám prinášame niekoľko konkrétnych tipov a užitočných informácií, ako zabezpečiť, aby Vaša automatická prevádzka produkovala len samé “OK” dielce.

TC54-10 Obrobková sonda, výroba presných rotačných dielov na revolverovom sústruhu

Revolverové sústruhy bývajú veľmi často vybavené podávačmi tyčí a vynášačmi hotových dielov. Spustiť bez obslužnú prevádzka sa tu priamo ponúka. V prípade, že výrobný proces negeneruje dlhé devastujúce triesky, je možné stroj vybaviť sondou pre meranie obrobku. Najčastejšou požiadavkou je kontrola vnútorného alebo vonkajšieho sústruženého priemeru s automatickou korekciou sústružníckeho noža. Takto je možné bez zásahu operátora držať tolerancie asi od 10 mikrónov. Meranie môže prebiehať na hlavnom vretene ale aj na proti-vretene. Sonda môže tiež overiť, či frézovacie prípadne vŕtacie operácie boli alebo neboli realizované.

KOMflex, výroba presných otvorov pomocou automaticky nastaviteľnej vyvrtávacej tyče

Vyvrtávanie presných otvorov patrí ku kritickým operáciám s vysokým rizikom nepodarkov. Blum v spolupráci s firmou Ceratizit prichádza s flexibilným riešením rádiovo ovládanej vyvrtávacej tyče KOMflex. Na jeden rádiový prijímač RC66 je možné prevádzkovať ako obrobkovú sondu TC60, tak aj vyvrtávaciu tyč KOMflex. Táto kombinácia produktov umožňuje uzavretú slučku OBRÁBANIE -> MERANIE -> KOMPENZÁCIA -> OBRÁBANIE. Systém je tak schopný držať prísne tolerancie vyvrtávaných priemerov bez zásahu operátora.

TC Sondy, rýchla identifikácia dielca, overenie správneho upnutia

V automatických veľkosériových prevádzkach sú obrobkové sondy spravidla používané pre rýchle určenie nulového bodu alebo identifikáciu polohy dielca. Často dochádza k situáciám, kedy je kus zle založený do zveráka či prípravku. Výsledkom nie je len nepodarok, ale je tu tiež veľké riziko kolízie stroja. Vysokorýchlostné sondy TC môžu týmto situáciám predchádzať, bez citeľnej straty drahocenných sekúnd z produktívneho času.

LC50 Digilog, kontrola nástrojov v obrábacích centrách

Laserové systémy ponúkajú detailnejšiu kontrolu nad reznými nástrojmi ako dotykové nástrojové sondy. Nejde len o kontrolu zlomenia nástroja, ale aj kontrolu vylomenie jednotlivých rezných hrán, či presné meranie ich opotrebenia. Laserový systém s vysokým rozlíšením rozhodne, či je kontrolovaný nástroj ešte v poriadku alebo nie. Na základe tejto informácie možno urobiť následnú užívateľskú reakciu. Opotrebovaný nástroj možno potom napríklad automaticky zamknúť a danú operáciu obrobiť ešte raz so sesterským nástrojom.

Elektronické dutinomery BG, meranie otvorov v mikronových toleranciách

Kontrola obrobených otvorov v toleranciách pod 10μm je väčšinou realizovaná mimo obrábacieho stroja ručne alebo pomocou drahých post-procesných meracích strojov. Elektronické dutinomery radu BG umožňujú meranie presných otvorov priamo v stroji. S mikrónovou presnosťou je možné vyhodnotiť pozíciu, priemer, kruhovitosť, poprípade valcovitosť meraného otvoru. Systém ponúka tiež štatistické vyhodnotenie kvality a spätnú väzbu do riadiaceho systému. Meranie prebieha nezávisle na presnosti stroja a je teda plne akceptované aj prísnymi ISO normami leteckého alebo automobilového priemyslu.

Z-Nano, jednoduchá kontrola zlomenia nástroja

Sonda Z-nano je ekonomickým riešením kontroly zlomenia nástroja nielen v obrábacích centrách, ale aj v sústruhoch. Vrtáky, závitníky, výhrubníky, výstružníky môžete mať plne pod kontrolou. Robustná konštrukcia s lineárnym vedením zaisťuje dlhodobú životnosť aj v tých najdrsnejších podmienkach obrábacieho stroja. Kontrola jedného nástroja trvá približne 1 sekundu. Sonda je dodávaná aj v bezdrôtovom prevedení pre inštaláciu na horizontálne centrá s výmenou paliet.

TC76N, kontrola opotrebenia sústružníckych nožov a zlomenia vrtákov v sústruhoch

Výklopné sondy na meranie nástrojov často nie je možné použiť pre automatické merania nástrojov. V takýchto prípadoch možno dodatočne umiestniť nástrojovú sondu nad hlavné vreteno. Jej tuhé upnutie na konzolu zviazanú s hlavným vretenom zaisťuje skvelú presnosť. Sonda vie merať opotrebenia sústružníckych nožov a kontrolovať zlomenia axiálnych ale aj radiálnych poháňaných nástrojov. Je však nutné počítať s obmedzeniami vyplývajúcimi z pozície sondy. Na sondu nemožno dosiahnuť napríklad zo spodnej revolverovej hlavy a podobne.

FormControl, komplexné meranie s výstupom do protokolu

Štandardné meracie cykly riadiaceho systému sú vhodné pre jednoduché 2.5D meracie úlohy. Softvér FORMCONTROL je určený pre pokročilé meranie v CNC stroji. Pomocou niekoľkých kliknutí myši na CAD modeli sú definované meracie body, ktoré sa automaticky odošlú do stroja. Po premeraní sú vyhodnotené a zoradené do prehľadného grafického protokolu. Intuitívne užívateľské prostredie ponúka podobné funkcie ako 3D merací stroj. Systém spoľahlivo odhalí kvalitatívne problémy a umožňuje prípadnú opravu dielca ešte v pôvodnom upnutí. Môže slúžiť pre internú alebo výstupnú kontrolu kvality. Softvér existuje aj vo verzii “automation”, pre automatické sériové meranie celých dávok rovnakých, alebo rozdielnych dielcov v bez obslužných prevádzkach.

TMAC, monitorovanie nástroja počas výrobného procesu

TMAC detekuje opotrebenie alebo zlomenie nástroja v reálnom čase pomocou monitoringu skutočného výkonu na vretene. Funkcia “Adaptive control” automaticky upravuje posuv tak, aby bol nástroj optimálne zaťažený. Tým sa predchádza zlomeniu či poškodeniu nástroja, znižuje sa zmetkovitosť a umožňuje sa využitie nástroja na hranu životnosti. V prípade detekcie opotrebenia nástroja vie systém vykonať užívateľsky definovanú reakciu, ktorá môže byť napríklad odskočenie od kontúry, výmena nástroja, návrat na kontúru a pokračovanie v obrábaní so sesterským nástrojom. TMAC viewer zabezpečuje diaľkový prístup kedykoľvek a kdekoľvek, na akomkoľvek prehliadači vrátane mobilného telefónu.

Pre viac informácií kontaktujte: +421 904 508 589 alebo a.babka@blum-novotest.cz