Rozhovor s Alexanderem Blumem na téma koronavirus, digitalizace a technologie

„Dnes jsme nejen hardwarová, ale i softwarová společnost“

Zatímco pandemie koronaviru nadále v různé míře sužuje svět, s rostoucím počtem očkování se objevuje na obzoru paprsek naděje. Současná krize rovněž představuje výzvu pro společnost zabývající se měřicí a testovací technikou, Blum-Novotest se sídlem v německém Ravensburgu. V tomto rozhovoru se generální ředitel Alexander Blum dělí o své zkušenosti a výhled do budoucnosti. Je přesvědčen: Rodinné podniky jsou opatrnější a v dobách krize přežívají lépe než jiné společnosti.

Pane Blume, jaký je náhled vás, jako podnikatele, na pandemii koronaviru?

Koronavirus nás postavil před poněkud neobvyklou hospodářskou krizi. Navíc se pro obráběcí průmysl – podobně jako finanční krize v letech 2008/2009 – kryla s počáteční fází strukturální krize. Dodatečný tlak strukturální krizi zesílil, ale rovněž urychlil. V tomto ohledu mají tyto krize pozitivní aspekt, protože urychlují nezbytný proces změny a vedou k rychlejšímu zotavení po krizi.

Dalo by se říci, že finanční krize byla tréninkem pro stávající situaci. Rozdíl je v tom, co bych rád nazval „externě poháněným snížením nákladů“. Kromě toho, že jsme stejně jako v letech 2008/2009 vypracovali vlastní programy snižování nákladů, přinesla tentokrát úspory i samotná krize – byly zrušeny veletrhy, množství služebních cest spadlo na minimum.

Na rozdíl od roku 2009 jsme část svých prodejců převedli na zkrácené úvazky – což je na první pohled kontraproduktivní, protože v době krize byste se měli snažit prodat co nejvíce. Pokud však váš prodejní personál nemůže cestovat za zákazníky, není to jednoduše možné.

Tato krize nám však poskytla příležitost více investovat další ušetřené peníze a hodiny do budoucích témat. Restrukturalizovali jsme svou výzkumnou divizi a administrativu. V obou oblastech jsme sloučili různé skupiny, což podle našeho přesvědčení optimalizuje naši komunikaci a umožní nám využít různých synergií. Navíc jsme i uprostřed této krize – v rámci své odpovědnosti za budoucnost – nainstalovali 208kW fotovoltaický systém, který má kapacitu zásobovat více než 100 domácností.

Takže vidíte světlo na konci tunelu?

Rozhodně! Čínský trh se v posledních čtvrtletích zotavuje. Čína byla v loňském roce naším nejdůležitějším růstovým trhem. Již nějakou dobu rovněž pozorujeme pozitivní vývoj na několika dalších trzích po celém světě, takže obecně jsem optimistický. Některé trhy v Evropě však čelí v postkovidovém období nezanedbatelné strukturální krizi.

Mnoho společností, aby výrobu udrželo v zemi, začalo vyvíjet a nabízet komplexnější řešení namísto jednotlivých produktů. Společnosti rovněž přecházejí na kvalitnější výrobky v naději, že budou rozhodnutí o nákupu založena spíše na schopnosti vypořádat se se složitostí a na kvalitě než na ceně. V souladu s tím se výroba stále častěji přesouvá do zemí s nižší úrovní mezd, přestože však obvykle nejsou tak vzdálené jako dříve, ale nacházejí se v příslušném prodejním regionu, například v Mexiku, Rumunsku nebo Vietnamu. Automatizace je rozhodně důležitým faktorem úspěchu, a to se vztahuje i na takzvané země s nízkými mzdami, kde mzdy samozřejmě rovněž rostou a kde je důležité vyrábět zboží trvale vysoké kvality. V těchto zemích je konzistentní kvalita často rozhodujícím faktorem stojícím za růstem automatizace.

Mnoho společností po celém světě, od USA a Číny až po Mexiko a Rumunsko, má v oblasti automatizace co dohánět. Naše měřicí komponenty jsou nedílnou součástí tohoto procesu automatizace, což nám poskytuje další podněty. Například trh v Rumunsku byl tak otevřený, že naše obchodní aktivity tam dosáhly téměř okamžitě bodu rentability.

Jak společnost BLUM doposud zvládla krizi?

Krizi v letech 2008/2009 jsme přežili bez snižování počtu zaměstnanců a během její závěrečné fáze jsme dokonce začali rozšiřovat svou mezinárodní síť.

Během současné krize se nám vyplatila skutečnost, že jsme hodně investovali do digitalizace. Umožnila nám poslat co nejvíce zaměstnanců pracovat z domova. Od roku 2010 jsme zavedli svou vlastní videokonferenční síť a 18 měsíců před vypuknutím krize jsme úspěšně přešli na integrovaný systém ERP. A mimochodem, i v době vrcholící pandemie se nám podařilo dodržet svůj mezinárodní plán zavádění systému ERP v Itálii v červenci 2020. Bylo jej dosaženo kompletně prostřednictvím vzdáleného přístupu a vzdálených relací pro konfiguraci a školení.

V divizi Novotest, která vyvíjí a vyrábí komplexní testovací stolice a stojany pro automotive, jsme i navzdory omezení cestování dokončili všechny plánované projekty po celém světě. Pomocí vzdáleného přístupu k řídicím jednotkám a audio-video propojení mohli zaměstnanci, kteří by jinak cestovali na pracoviště zákazníků v Brazílii, Číně nebo jinde, instruovat naše místní kolegy na pobočkách a dokončit projekty k plné spokojenosti našich zákazníků.

Revolverové soustruhy bývají velmi často vybaveny podavači tyčí a vynašeči hotových součástí. Spustit bezobslužný provoz se tady přímo nabízí. V případě, že řezný proces negeneruje dlouhé devastující třísky, je možné stroj vybavit sondou obrobku. Nejčastějším požadavkem je kontrola vnitřního nebo vnějšího soustruženého průměru s automatickou kompenzací soustružnického nože. Takto je možné bez zásahu operátora držet tolerance asi od 10 mikronů. Měření může probíhat na hlavním vřetenu ale i proti-vřetenu. Sonda může také ověřit, zda frézovací či vrtací operace skutečně proběhly, či nikoliv.

Řekl byste, že jste jako majitel rodinného podniku schopen zavést zásadní změny, jako je digitalizace, rychleji, než je to možné v jiných společnostech?

Ve společnosti Blum-Novotest se nic „nešije horkou jehlou“. Již více než 20 let řídím společnost ve spolupráci se zaměstnanci. Během krize je ale patrné, že zaměstnanci cítí potřebu silnějšího vedení a podpory. A je rozhodně snazší zajistit bezpečnost jako šéf rodinné firmy než jako najatý manažer. Jako generální ředitel rodinné firmy mohu rovněž nabídnout dlouhodobou perspektivu, kterou zaměstnanci potřebují. Velmi dobře víme, že jakmile se dá ekonomika opět dohromady, budeme potřebovat každého zaměstnance, takže děláme vše pro to, abychom během krize udrželi tým pohromadě.

Jako hlava rodinného podniku mám také tu výhodu, že svá rozhodnutí musím zdůvodňovat pouze sám sobě a svým spolupracovníkům, což znamená, že mohu často reagovat velmi rychle. Naši zaměstnanci vědí, že když společnost BLUM uvádí, že naši zaměstnanci jsou nejdůležitějším aktivem společnosti, nejsou to jen prázdná slova. Ti, kteří jsou s námi déle, si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak reagujeme v krizi, a uklidňují ty, kteří byli najati nedávno. To udržuje vysokou motivaci a důvěru.

Ovlivnila krize vývoj produktů?

Vývoj produktů jsme neomezili a v říjnu jsme představili deset nových produktů, z toho čtyři globální inovace. Práce z domova našim vývojářům poskytla více klidu a pokoje k soustředění se na práci. Na druhou stranu jim chyběla neformální komunikace, která je v oblasti vývoje tak důležitá a která pohání proces hledání řešení v rámci týmu. Tyto dva efekty se víceméně vzájemně ruší. Aktuální situace nám všem znovu ukázala, jak důležitá je pro kreativní práci úzká komunikace v rámci týmu.  A rovněž nám pomohla lépe organizovat naši práci do budoucna.

Ale vy jste s digitalizací své společnosti začali dávno před krizí, že?

Samozřejmě že ano. Například v oblasti dalšího školení – před třemi lety jsme spustili svůj program T&Q (Training and Qualification – školení a kvalifikace) pro interní a externí další vzdělávání. Ještě před koronou absolvovali noví zaměstnanci z jiných zemí před příchodem sem do Grünkrautu úvodní školení prostřednictvím videí a samostudijních platforem.  Všechny školicí kurzy jsou nyní k dispozici online na platformě T&Q – a to v mnoha jazycích. 

Pro své zákazníky jsme rovněž přenesli své proslulé Tech-Talk do virtuální sféry, kde nabízíme krátké workshopy o délce 10–15 minut na složitá technická témata. Jsou velice oblíbené. Zde svým zákazníkům předáváme koncentrované know-how v oblasti produktů a aplikací. Například jeden z „online Tech-Talk“ představil nové možnosti, které nabízí laserové měření pomocí technologie Digilog, jiné se týkaly skenovacího měření nebo automatizovaného měření drsnosti v obráběcím centru.

Většina veletrhů byla zrušena. Jak zvládáte zůstat ve styku se svými zákazníky?

Kromě svých webinářů „online TECH-TALK“ a obvyklých možností, a sice videokonferencí, e-mailu a telefonu, jsme loni na podzim uspořádali interní veletrh. Pro tento TECH-TALK se celý areál společnosti stal jedním velkým veletržním stánkem, čímž bylo zajištěno splnění požadavků na sociální distancování. Akce byla mimořádně úspěšná a návštěvníci se zajímali zejména o naše vlastní výrobní linky. Byli jsme schopni ukázat, jakou péči a pozornost věnujeme výrobě a jak ve výrobě používáme své vlastní produkty.

Jednalo se o hybridní událost. Nějaký obsah jsme rovněž streamovali. Vzhledem k tomu, že se zaměstnanci významného výrobce strojů nemohli zúčastnit kvůli cestovním omezením, přenášeli jsme akci online s moderátorem a byl to velký úspěch.

Budete tento formát používat i v budoucnu, po koroně?

Rozhodně! Přenosy skutečných událostí jsou stále oblíbenější, jelikož umožňují zúčastnit se i zákazníkům, kteří nechtějí nebo nemohou přijet do našich prostor. Je však třeba říci, že takováto interní událost nedokáže nahradit veletrh. Na veletrhu se návštěvníci zajímají o získání informací, chtějí se dozvědět o nových produktech a navázat kontakty, to vše nezávazně. Na druhou stranu čistý přenos know-how funguje skvěle i online. Současná pandemie nakonec ukazuje, jak důležitý je pro nás všechny přímý osobní kontakt.

Jaké jsou plány do budoucna v oblasti vývoje produktů společnosti BLUM? Jaké signály přicházejí z trhu?

Naši zákazníci jsou ve stejné situaci jako my. Krizi využili k optimalizaci a vyhodnocení svých procesů. Pozorujeme rostoucí poptávku po naší technologii Digilog a skenovací měření se stále častěji používá a uplatňuje při optimalizaci výrobních procesů.

Náš vývoj není přizpůsoben trendům a neomezujeme ho na oblasti, kde můžeme krátkodobě dosáhnout masových objemů. Vyvíjíme na základě požadavků svých zákazníků. A to je ve výrobě mega téma – automatizace malých výrobních dávek. Pokud můžeme nabídnout cenově přijatelnou a jednoduchou automatizaci, ovlivňujeme tím i rozhodnutí zákazníka, zda bude pokračovat ve vlastní výrobě, nebo zda výrobu zadá externě. K zachování vlastní výroby společnosti potřebují například jednoduchá flexibilní řešení manipulace a jednoduché programování. Od podavače tyčí po kobot, abych tak řekl.

A tento vývoj má vliv na naše produkty. Musí být ještě snadněji začlenitelné do automatizovaných výrobních linek, snadno integrovatelné do procesu a snadno ovladatelné. Zde se dostáváme do stále širší pozice pro své zákazníky. Dobrým příkladem toho je naše technologie testování a měření vřeten. Nabízíme zkušební zařízení v různé podobě a komplexnosti: od laboratorního stojanu pro vývoj vřeten přes zkušební stojan na konci výrobní linky až po přímé monitorování vřeten ve stroji.

Jednou z našich inovací je PSC – Portable Spindle Control – systém pro testování vřeten ve stroji. V pracovním prostoru stroje je pomocí magnetických držáků upevněn laserový měřicí systém BLUM. Měří se házení a vibrace vřetene, které lze přímo vyhodnocovat na připojeném přenosném počítači. A co více – zákazníci, kteří ve svých strojích používají naše nejnovější laserové měřicí systémy LC50-DIGILOG v kombinaci s vizualizačním a vyhodnocovacím softwarem LC-VISION, mohou taková měření provádět přímo a nepotřebují k testování svých vřeten žádný další měřicí systém. Systém PSC byl navržen pro firmy provádějící údržbu vřeten a společnosti, které mají velké strojové parky a chtějí pravidelně testovat vřetena svých obráběcích strojů.

Vzrušujícím prvkem tohoto nového produktu je – kromě vysoce přesné laserové technologie – také to, že je založen především na softwaru! BLUM je nyní stejně tak softwarovou jako i hardwarovou společností, vývoj, který naši zakladatelé před těmi mnohými lety nemohli předpokládat, ale který ukazuje, jak moc se svět změnil.

Jak reagujete na tyto změny?

Je to proces založený na promyšlené a dlouhodobé strategii. A samozřejmě rovněž na inovativní měřicí technice, špičkovém hardwaru a elektronice. Navíc musí být společnost schopna tento hardware čistě začlenit do komplexních softwarových produktů s jasným a jednoduchým rozhraním, aby vytvořila nový produkt, který uživateli přinese přidanou hodnotu.

A poté to již není jen záležitost vytváření nekonečného množství dat, ale i jejich interpretace a příprava tak, aby s informacemi uživatel mohl pracovat. Uživatel potřebuje jasné informace a pokyny, protože vřeteno je pro zákazníka nejdůležitějším prvkem obráběcího stroje.

Jak vidíte obecný vývoj do budoucna?

Jsem si naprosto jistý, že na začátku příštího desetiletí nebude v moderních výrobních závodech prakticky žádná zmetkovitost, kromě případů, kdy se stane něco neočekávaného, například rozbití nástroje. V blízké budoucnosti budou obráběcí stroje schopny kompenzovat nepřesnosti vznikající v důsledku geometrických nedostatků nebo tepelných změn během procesu, a tím jim předcházet. A společnost Blum-Novotest bude dodávat technologii, která to umožní.

Pane Blume, děkujeme vám za rozhovor.

Blum-Novotest GmbH

Společnost Blum-Novotest GmbH, založená v roce 1968 v německém Ravensburgu, je světovým lídrem ve výrobě vysoce kvalitní měřicí a zkušební techniky pro mezinárodní strojírenský, letecký a automobilový průmysl. Dnes rodinný podnik zaměstnává zhruba 600 lidí v celkem devíti závodech v Evropě i v USA, Mexiku, Brazílii, Číně, Japonsku, Tchaj-wanu, Singapuru, Koreji, Indii a Thajsku. Vysoce kvalifikovaní systémoví integrátoři a regionální prodejní kanceláře společnosti Blum-Novotest zaručují rozsáhlou prodejní a servisní síť, která podporuje produkty Blum používané po celém světě.

www.blum-novotest.com

Snímek 1

S řešeními od společnosti Blum-Novotest lze kvalitu motorových vřeten v obráběcích centrech dokumentovat po celou dobu jejich životnosti.  K monitorování vřeten ve stroji se používá známý laserový měřicí systém LC50-DIGILOG.

V kombinaci s vizualizačním a vyhodnocovacím softwarem LC-VISION nabízí laserový měřicí systém řadu možností pro časnou detekci závad, což například umožňuje preventivní údržbu.

Snímek 2

Snímek 3

Navíc společnost Blum-Novotest rovněž nabízí laboratorní zkušební pracoviště pro vývoj vřeten a zkušební stanoviště pro výrobu vřeten. Jedním z nejnovějších produktů společnosti Blum-Novotest je zkušební stanoviště pro vřetena „SE100“ k použití na konci linky.

Technologie DIGILOG od společnosti BLUM rovněž nabízí širokou řadu nových možností, například skenovací měření v obráběcích strojích. A výrobce rovněž dodává odpovídající vyhodnocovací software BCS 3.0.

Snímek 4

Snímek 5

Málo známá skutečnost: Společnost Blum-Novotest rovněž vyrábí komplexní zkušební stanoviště pro převodovky a hnací hřídele pro automobilový průmysl. Zde je zcela nové zkušební stanoviště E-Drive pro elektrické pohony náprav.

Dnes je společnost Blum-Novotest jak hardwarová, tak i softwarová společnost. Jedním z příkladů ilustrujících tuto skutečnost je tento nový měřicí, vizualizační a vyhodnocovací software pro elektronické kalibry BG od společnosti BLUM.

Snímek 6+7

Snímek 8

Aby byla společnost Blum-Novotest dobře vybavena pro budoucí růst, otevřela v roce 2018 novou výrobní halu.  Zde je pohled na novou montážní linku.