Průmysl 4.0 v CNC výrobě

Užitečné tipy a informace

Průmysl 4.0 je pojem, který není třeba představovat. Robotizace a automatizace průmyslové výroby je celosvětový trend, jehož cílem je minimalizovat výrobní náklady. V posledních letech můžeme sledovat, že firmy přecházejí od slov k činům. Na této stránce Vám přinášíme několik konkrétních tipů a užitečných informací, jak zajistit, aby Váš automatický provoz produkoval jen samé „OK“ dílce.

TC54-10 Obrobková sonda, výroba přesných rotačních součástí na revolverovém soustruhu

Revolverové soustruhy bývají velmi často vybaveny podavači tyčí a vynašeči hotových součástí. Spustit bezobslužný provoz se tady přímo nabízí. V případě, že řezný proces negeneruje dlouhé devastující třísky, je možné stroj vybavit sondou obrobku. Nejčastějším požadavkem je kontrola vnitřního nebo vnějšího soustruženého průměru s automatickou kompenzací soustružnického nože. Takto je možné bez zásahu operátora držet tolerance asi od 10 mikronů. Měření může probíhat na hlavním vřetenu ale i proti-vřetenu. Sonda může také ověřit, zda frézovací či vrtací operace skutečně proběhly, či nikoliv.

KOMflex, výroba přesných otvorů pomocí automaticky nastavitelné vyvrtávací tyče

Vyvrtávání přesných otvorů patří ke kritickým operacím s vysokým rizikem zmetkovitosti. Firma Blum ve spolupráci s firmou Ceratizit přichází s flexibilním řešením radiově ovládané vyvrtávací tyče KOMflex. Na jeden radiový přijímač RC66 je možné provozovat jak obrobkovou sondu TC60, tak i vyvrtávací tyč KOMflex. Tato kombinace produktů umožňuje uzavřenou smyčku MĚŘENÍ KOMPENZACE OBRÁBĚNÍ. Systém je tak schopen držet úzké tolerance vyvrtávaných průměrů bez zásahu operátora.

TC Sondy, rychlá identifikace dílce, ověření správného upnutí

V automatických velkosériových provozech jsou obrobkové sondy zpravidla používány pro rychlé určení nulového bodu nebo identifikaci polohy dílce. Často dochází k situacím, kdy je kus špatně založen do svěráku či přípravku. Výsledkem není pouze zmetek, ale je zde také velké riziko kolize stroje. Vysokorychlostní sondy TC mohou těmto situacím zabránit, aniž by uživatel ztrácel drahocenné sekundy produktivního času.

LC50 Digilog, kontrola nástrojů v obráběcích centrech

Laserové systémy nabízejí detailnější kontrolu nad řeznými nástroji než sondy dotykové. Nejde jen o kontrolu zlomení těla nástroje, ale i kontrolu vylomení jednotlivých břitů, či přesné měření jejich opotřebení. Laserový systém s vysokým rozlišením rozhodne, zda je kontrolovaný nástroj ještě v pořádku či nikoliv. Na základě této informace lze udělat následnou uživatelskou reakci. Opotřebený nástroj lze pak například automaticky zamknout a nedokončenou operaci obrobit ještě jednou s nástrojem sesterským.

Elektronické dutinoměry BG, měření otvorů v mikronových tolerancích

Kontrola obrobených otvorů v tolerancích pod 10µm je většinou realizována mimo stroj ručně, nebo pomocí drahých post-procesních měřících strojů. Elektronické dutinoměry řady BG nabízejí měření otvorů přímo ve stroji. S mikronovou přesností je možné vyhodnotit pozici, průměr, kruhovitost, popřípadě válcovitost měřeného otvoru. Systém nabízí také statistické vyhodnocení kvality a zpětnou vazbu do řídicího systému. Měření probíhá nezávisle na přesnosti stroje a je tedy plně akceptováno i přísnými ISO normami leteckého nebo automobilového průmyslu.

Z-Nano, jednoduchá kontrola zlomení nástroje

Sonda Z-nano je ekonomickým řešením kontroly zlomení nástroje nejen v obráběcích centrech, ale i soustruzích. Vrtáky, závitníky, výhrubníky, výstružníky můžete mít plně pod kontrolou. Robustní konstrukce s lineárním vedením zajišťuje dlouhodobou životnost i v těch nejdrsnějších podmínkách obráběcího stroje. Kontrola jednoho nástroje trvá přibližně 1 sekundu. Sonda je dodávána i v bezdrátovém provedení pro instalaci na horizontální centra s výměnou palet.

TC76N, kontrola opotřebení soustružnických nožů a zlomení vrtáků v soustruzích měření otvorů v mikronových tolerancích

Výklopné sondy na měření nástrojů často nelze použít pro automatická měření nástrojů. V takovýchto případech lze dodatečně umístit sondu nástrojů nad hlavní vřeteno. Její tuhé upnutí na konzolu svázanou s hlavním vřetenem zajišťují skvělou přesnost. Sonda umí měřit opotřebení soustružnických nožů a kontrolovat zlomení axiálních ale i radiálních poháněných nástrojů. Je ovšem nutné počítat s omezeními vyplývajícími z pozice sondy. Na sondu nelze dosáhnout například ze spodní revolverové hlavy a podobně.

FormControl, komplexní měření s výstupem do protokolu

Standardní měřící cykly řídícího systému jsou vhodné pro jednoduché 2.5D měřící úlohy. Software FormControl je určen pro pokročilá měření v CNC stroji. Pomocí několika kliknutí myši na CAD modelu jsou definovány měřící body, které jsou automaticky odeslány do stroje, proměřeny a vyhodnoceny do přehledného grafického protokolu. Intuitivní uživatelské prostředí nabízí podobné funkce jako 3D měřící stroj. Systém spolehlivě odhalí kvalitativní problémy a umožnuje případnou opravu dílce ještě v původním upnutí. Může sloužit pro interní nebo výstupní kontrolu kvality. Software existuje i ve verzi „automation“, pro automatická sériová měření celých dávek stejných, nebo rozdílných dílců v bezobslužných provozech.

TMAC, monitoring nástroje v průběhu řezného procesu

TMAC detekuje opotřebení nebo zlomení nástroje v reálném čase pomocí monitoringu skutečného výkonu na vřetenu. Funkce „Adaptive control“ automaticky upravuje posuv tak, aby byl nástroj optimálně zatížen. Tím předchází zlomení či poškození nástroje, snižuje zmetkovitost a umožňuje využití nástroje na hranu životnosti. V případě detekce opotřebení nástroje umí systém vykonat uživatelsky definovanou reakci, která může být například odskočení od kontury, výměna nástroje, návrat na konturu a pokračování v obrábění s nástrojem sesterským. TMAC viewer zajišťuje dálkový přístup kdykoliv a kdekoliv, na jakémkoliv prohlížeči včetně mobilního telefonu.

Pro více informací kontaktujte: +420 573 352 755 nebo info@blum-novotest.cz