Rozhovor s Alexandrom Blum na tému koronavírus, digitalizácia a technológie

„Dnes sme nielen hardwarová, ale aj softvérová spoločnosť“

Kým pandémia koronavírusu naďalej v rôznej miere sužuje svet, s rastúcim počtom očkovania sa objavuje na obzore lúč nádeje. Súčasná kríza takisto predstavuje výzvu pre spoločnosť zaoberajúcou sa meracou a testovacou technikou, Blum-Novotest so sídlom v nemeckom Ravensburgu. V tomto rozhovore sa generálny riaditeľ Alexander Blum podelí o svoje skúsenosti a pohľad do budúcnosti. Je presvedčený, že rodinné podniky sú opatrnejšie a v časoch krízy prežívajú lepšie obdobie ako iné spoločnosti.

Pán Blum, aký je Váš pohľad, ako podnikateľa, na pandémiu koronavírusu?

Koronavírus nás postavil pred trochu neobvyklú hospodársku krízu. Navyše pre obrábací priemysel  podobne ako finančná kríza v rokoch 2008/2009 sa kryla s počiatočnou fázou štrukturálnej krízy. Dodatočný tlak štrukturálnu krízu posilnil a tiež urýchlil. V tomto ohľade majú tieto krízy pozitívny aspekt, pretože urýchľujú nevyhnutný proces zmeny a vedú k rýchlejšiemu zotaveniu sa po kríze.

Dalo by sa povedať, že finančná kríza bola tréningom pre súčasnú situáciu. Rozdiel je v tom, čo by som rád nazval “externým poháňačom zníženia nákladov”. Okrem toho, že sme rovnako ako v rokoch 2008/2009 vypracovali vlastné programy znižovania nákladov, priniesla tentoraz úspory aj samotná kríza – boli zrušené veľtrhy, množstvo služobných ciest spadlo na minimum.

Na rozdiel od roku 2009 sme teraz časť svojich predajcov presunuli na skrátené úväzky – čo je na prvý pohľad kontraproduktívne, pretože v čase krízy by ste sa mali snažiť predať čo najviac. Ale ak váš predajný personál nemôže cestovať za zákazníkmi, nie je to jednoducho možné.

Táto kríza nám však poskytla príležitosť viac investovať ďalšie ušetrené peniaze a hodiny do budúcich tém. Reštrukturalizovali sme svoju výskumnú divíziu a administratívu. V oboch oblastiach sme zlúčili rôzne skupiny, čo podľa nášho presvedčenia optimalizuje našu komunikáciu a umožní nám to využiť rôzne synergie. Navyše sme aj uprostred tejto krízy – v rámci svojej zodpovednosti za budúcnosť – nainštalovali 208kW fotovoltaický systém, ktorý má kapacitu zásobovať viac ako 100 domácností.

Takže vidíte svetlo na konci tunela?

Rozhodne! Čínsky trh sa v posledných štvrťrokoch zotavuje. Čína bola v minulom roku naším najdôležitejším rastovým trhom. Už nejakú dobu tiež pozorujeme pozitívny vývoj na niekoľkých ďalších trhoch po celom svete, takže všeobecne som optimistický. Niektoré trhy v Európe však čelia v postkovidovom období nezanedbateľnou štrukturálnou krízou.

Mnoho spoločností aby udržali výrobu v krajine, začali vyvíjať a ponúkať komplexnejšie riešenia namiesto jednotlivých produktov. Spoločnosti tiež prechádzajú na kvalitnejšie výrobky v nádeji, že rozhodnutia o nákupe budú založené skôr na schopnosti vysporiadať sa so zložitosťou a kvalitou ako s cenou. V súlade s tým sa výroba stále častejšie presúva do krajín s nižšou úrovňou miezd, hoci však obvykle nie sú tak vzdialené ako predtým, ale nachádzajú sa v príslušnom predajnom regióne, napríklad v Mexiku, Rumunsku alebo Vietname. Automatizácia je rozhodne dôležitým faktorom úspechu a to sa vzťahuje aj na takzvané krajiny s nízkymi mzdami, kde mzdy samozrejme tiež rastú a kde je dôležité vyrábať tovar trvalo vysokej kvality. V týchto krajinách je konzistentná kvalita často rozhodujúcim faktorom stojacim za rastom automatizácie.

Mnoho spoločností po celom svete, od USA a Číny až po Mexiko a Rumunsko, má v oblasti automatizácie čo doháňať. Naše meracie komponenty sú neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu automatizácie, čo nám poskytuje ďalšie podnety. Napríklad trh v Rumunsku bol tak otvorený, že naše obchodné aktivity sa tam dostali takmer okamžite do bodu rentability.

Ako spoločnosť BLUM doteraz zvládla krízu?

Krízu v rokoch 2008/2009 sme prežili bez znižovania počtu zamestnancov a počas jej záverečnej fázy sme dokonca začali rozširovať svoju medzinárodnú sieť.

Počas súčasnej krízy sa nám vyplatila skutočnosť, že sme veľa investovali do digitalizácie. Umožnilo nám to poslať čo najviac zamestnancov pracovať z domu. Od roku 2010 sme zaviedli svoju vlastnú video konferenčnú sieť a 18 mesiacov pred vypuknutím krízy sme úspešne prešli na integrovaný systém ERP. A mimochodom, v júli 2020, aj v čase vrcholiacej pandémie sa nám podarilo dodržať svoj medzinárodný plán zavádzania systému ERP v Taliansku, ktorý bol kompletne aplikovaný  vďaka vzdialenému prístupu a podpory pre konfiguráciu vrátane školenia.

V divízii Novotest, ktorá vyvíja a vyrába komplexné testovacie stolice a stojany pre sektor automotive, sme aj napriek obmedzeniu cestovania dokončili všetky plánované projekty po celom svete. Pomocou vzdialeného prístupu k riadiacim jednotkám a audio-video prepojenia, mohli zamestnanci ktorí by inak cestovali na pracoviská zákazníkov v Brazílii, Číne alebo inde, inštruovať našich miestnych kolegov na pobočkách a dokončiť projekty k plnej spokojnosti našich zákazníkov.

Povedali by ste, že ste ako majiteľ rodinného podniku schopný zaviesť zásadné zmeny ako je digitalizácia, rýchlejšie v porovnaní s inými spoločnosťami?

V spoločnosti Blum-Novotest sa nič “nešije horúcou ihlou”. Už viac ako 20 rokov riadim spoločnosť v spolupráci so zamestnancami. Počas krízy je ale zrejmé, že zamestnanci cítia potrebu silnejšieho vedenia a podpory. A je rozhodne jednoduchšie zaistiť bezpečnosť ako šéf rodinnej firmy v porovnaní s najatým manažérom. Ako generálny riaditeľ rodinnej firmy môžem tiež ponúknuť dlhodobú perspektívu, ktorú zamestnanci potrebujú. Veľmi dobre vieme, že ako náhle sa dá ekonomika opäť dokopy, budeme potrebovať každého zamestnanca, takže robíme všetko pre to, aby sme počas krízy udržali celý tím pohromade.

Ako hlava rodinného podniku mám aj tú výhodu, že svoje rozhodnutia musím zdôvodňovať iba sám sebe a svojim spolupracovníkom, čo znamená, že môžem často reagovať veľmi rýchlo. Naši zamestnanci vedia, že ak spoločnosť BLUM uvádza, že naši zamestnanci sú najdôležitejším aktívom spoločnosti, nie sú to len prázdne slová. Tí, ktorí sú s nami dlhšie, si na vlastnej koži vyskúšali, ako reagujeme v kríze, a upokojujú tých, ktorí sa stali našou súčasťou nedávno. To udržuje vysokú motiváciu a dôveru.

Ovplyvnila kríza vývoj produktov?

Vývoj produktov sme neobmedzili a v októbri sme predstavili desať nových produktov, z toho štyri globálne inovácie. Práca z domu našim vývojárom poskytla viac pokoja a sústredenia sa na prácu. Na druhú stranu im chýbala neformálna komunikácia, ktorá je v oblasti vývoja tak dôležitá a ktorá poháňa proces hľadania riešenia v rámci tímu. Tieto dva efekty sa viac-menej vzájomne rušia. Aktuálna situácia nám všetkým znovu ukázala, aká dôležitá je pre kreatívnu prácu úzka komunikácia v rámci tímu. A tiež nám pomohla lepšie organizovať našu prácu do budúcna.

Ale vy ste s digitalizáciou svojej spoločnosti začali dávno pred krízou, že?

Samozrejme že áno. Napríklad v oblasti ďalšieho školenia – pred tromi rokmi sme spustili svoj program T&Q (Training and Qualification – školenie a kvalifikácia) pre ďalšie interné a externé vzdelávanie. Ešte pred koronou absolvovali noví zamestnanci z iných krajín pred príchodom sem do Grünkrautu úvodné školenie prostredníctvom videí a samo študijných platforiem. Všetky školiace kurzy sú teraz k dispozícii online na platforme T&Q – a to v mnohých jazykoch.

Pre svojich zákazníkov sme tiež preniesli svoje preslávené Tech-Talk do virtuálnej sféry, kde ponúkame krátke workshopy o dĺžke 10-15 minút na zložité technické témy. Sú veľmi obľúbené. Tu svojim zákazníkom odovzdávame know-how v oblasti produktov a aplikácií. Napríklad jeden z “online Tech-Talk” predstavil nové možnosti, ktoré ponúka laserové meranie pomocou technológie Digilog, iné sa týkali skenovacieho merania alebo automatizovaného merania drsnosti v obrábacom centre.

Väčšina veľtrhov bola zrušená. Ako zvládate zostať v styku so svojimi zákazníkmi?

Okrem svojich webinárov “online TECH-TALK” a obvyklých možností ako videokonferencie, e-maily a telefonické rozhovory, sme vlani na jeseň usporiadali interný veľtrh. Pre tento TECH-TALK sa celý areál spoločnosti stal jedným veľkým stánkom, čím sa zabezpečilo splnenie požiadaviek na dodržiavanie potrebných rozstupov medzi zákazníkmi.

Akcia bola mimoriadne úspešná a návštevníci sa zaujímali najmä o naše vlastné výrobné linky. Boli sme schopní ukázať akú starostlivosť a pozornosť venujeme výrobe a ako vo výrobe používame svoje vlastné produkty.

Jednalo sa o hybridnú udalosť. Nejaký obsah sme tiež streamovali. Vzhľadom na to, že sa zamestnanci významného výrobcu strojov nemohli zúčastniť kvôli cestovným obmedzeniam, prenášali sme akciu on-line za pomoci moderátorov, čo prinieslo veľký úspech.

Budete tento formát používať aj v budúcnosti, po korone?

Rozhodne! Prenosy skutočných udalostí sú stále obľúbenejšie, pretože umožňujú zúčastniť sa aj zákazníkom, ktorí nechcú alebo nemôžu prísť do našich priestorov. Treba však povedať, že takáto interná udalosť nedokáže nahradiť veľtrh. Na veľtrhu sa návštevníci zaujímajú o získanie informácií, chcú sa dozvedieť o nových produktoch a nadviazať kontakty, to všetko nezáväzne. Na druhú stranu čistý prenos know-how funguje skvele aj on-line. Súčasná pandémia nakoniec ukazuje, aký dôležitý je pre nás všetkých priamy osobný kontakt.

Aké sú plány do budúcna v oblasti vývoja produktov spoločnosti BLUM? Aké signály prichádzajú z trhu?

Naši zákazníci sú v rovnakej situácii ako my. Krízu využili k optimalizácii a vyhodnoteniu svojich procesov. Pozorujeme rastúci dopyt po našej technológii Digilog a zároveň skenovacie merania sa stále častejšie používajú a uplatňujú pri optimalizácii výrobných procesov.

Náš vývoj nie je prispôsobený trendom a neobmedzujeme ho na oblasti, kde môžeme krátkodobo dosiahnuť masových objemov. Vyvíjame na základe požiadaviek svojich zákazníkov. A to je vo výrobe obrovská téma → automatizácia malých výrobných procesov. Ak môžeme ponúknuť cenovo prijateľnú a jednoduchú automatizáciu, ovplyvňujeme tým aj rozhodnutie zákazníka, či bude pokračovať vo vlastnej výrobe alebo či výrobu zadá externe. K zachovaniu vlastnej výroby spoločnosti potrebujú napríklad jednoduché flexibilné riešenie manipulácie a jednoduché programovanie. Zjednodušene by som povedal:  od podávača tyčí až po kolaboratívneho robota

A tento vývoj má vplyv na naše produkty. Musia byť ešte ľahšie začleniteľné do automatizovaných výrobných liniek, ľahšie integrovateľné do procesov výroby a samozrejme ľahko ovládateľné. Tu sa dostávame do stále širšieho povedomia našich zákazníkov. Dobrým príkladom toho je naša technológia testovanie a meranie vretien. Ponúkame skúšobné zariadenia v rôznej podobe a komplexnosti: od laboratórneho stojana pre vývoj vretien cez skúšobný stojan na konci výrobnej linky až po priame monitorovanie vretien v stroji.

Jednou z našich inovácií je PSC – Portable Spindle Control – systém pre testovanie vretien v stroji. V pracovnom priestore stroja je pomocou magnetických držiakov upevnený laserový merací systém BLUM. Meria sa hádzanie a vibrácie vretena, ktoré je možné priamo vyhodnocovať na pripojenom prenosnom počítači. A čo viac – zákazníci, ktorí vo svojich strojoch používajú naše najnovšie laserové meracie systémy LC50-DIGILOG v kombinácii s vizualizačným a vyhodnocovacím softvérom LC-VISION, môžu takéto merania vykonávať priamo a nepotrebujú k testovaniu svojich vretien žiadny ďalší merací systém. Systém PSC bol navrhnutý pre firmy vykonávajúce údržbu vretien a spoločnosti, ktoré majú veľké strojové parky a chcú pravidelne testovať vretená svojich obrábacích strojov.

Vzrušujúcim prvkom tohto nového produktu je okrem vysoko presnej laserovej technológie tiež to, že je založený predovšetkým na softvéri! BLUM je teraz rovnako softvérovou ako aj hardvérovou spoločnosťou, vývoj ktorý naši zakladatelia pred tými mnohými rokmi nemohli predpokladať, ale ktorý ukazuje ako veľmi sa svet zmenil.

Ako reagujete na tieto zmeny?

Je to proces založený na premyslenej a dlhodobej stratégii. A samozrejme aj na inovatívnej meracej technike, špičkovom hardvéri a elektronike. Navyše musí byť spoločnosť schopná tento hardvér čisto začleniť do komplexných softvérových produktov s jasným a jednoduchým rozhraním, aby vytvorila nový produkt, ktorý užívateľovi prinesie pridanú hodnotu.

A potom to už nie je len záležitosť vytvárania nekonečného množstva dát, ale aj ich interpretácia a príprava tak, aby s informáciami používateľ mohol pracovať. Užívateľ potrebuje jasné informácie a pokyny, pretože vreteno je pre zákazníka najdôležitejším prvkom obrábacieho stroja.

Ako vidíte všeobecný vývoj do budúcnosti?

Som si absolútne istý, že na začiatku budúceho desaťročia nebude v moderných výrobných závodoch prakticky žiadna zmetkovitosť, okrem prípadov, keď sa stane niečo neočakávané, napríklad rozbitie nástroja. V blízkej budúcnosti budú obrábacie stroje schopné kompenzovať nepresnosti vznikajúce v dôsledku geometrických nedostatkov alebo tepelných zmien počas procesu, a tým im predchádzať. A spoločnosť Blum-Novotest bude dodávať technológiu, ktorá to umožní.

Pán Blum, ďakujeme Vám za rozhovor.

Blum-Novotest GmbH

Spoločnosť Blum-Novotest GmbH, založená v roku 1968 v nemeckom Ravensburgu, je svetovým lídrom vo výrobe vysoko kvalitnej meracej a testovacej techniky pre medzinárodný strojársky, letecký a automobilový priemysel. Dnes rodinný podnik zamestnáva približne 600 ľudí v celkom deviatich závodoch v Európe i v USA, Mexiku, Brazílii, Číne, Japonsku, Taiwane, Singapure, Kórei, Indii a Thajsku. Vysoko kvalifikovaní systémoví integrátori a regionálne predajné kancelárie spoločnosti Blum-Novotest zaručujú rozsiahlu predajnú a servisnú sieť, ktorá podporuje produkty Blum používané po celom svete.

www.blum-novotest.com

Snímka 1

S riešeniami od spoločnosti Blum-Novotest možno kvalitu vretien v obrábacích centrách dokumentovať po celú dobu ich životnosti. Na monitorovanie vretien v stroji sa používa známy laserový merací systém LC50-DIGILOG.

V kombinácii s vizualizačným a vyhodnocovacím softvérom LC-VISION ponúka laserový merací systém rad možností pre včasnú detekciu závad, čo napríklad umožňuje preventívnu údržbu.

Snímka 2

Snímka 3

Taktiež spoločnosť Blum-Novotest  ponúka laboratórne skúšobné pracovisko pre vývoj vretien a skúšobnú stanicu na výrobu vretien. Jedným z najnovších produktov spoločnosti Blum-Novotest je skúšobná stanica pre vretená “SE 100” pre použitie na konci linky.

Technológia DIGILOG od spoločnosti BLUM tiež ponúka široký rad nových možností, napríklad skenovacie meranie v obrábacích centrách. A výrobca tiež dodáva zodpovedajúci vyhodnocovací softvér BCS 3.0.

Snímka 4

Snímka 5

Málo známa skutočnosť: Spoločnosť Blum-Novotest tiež vyrába komplexné skúšobné stanice pre prevodovky a hnacie hriadele pre automobilový priemysel. Na obrázku úplne nová skúšobná stanica  E-Drive pre elektrické pohony náprav.

Dnes je spoločnosť Blum-Novotest ako hardvérová, tak aj softvérová spoločnosť. Jedným z príkladov ilustrujúcich túto skutočnosť je tento nový merací, zobrazovací a vyhodnocovací softvér pre elektronické dutinomery BG od spoločnosti BLUM.

Snímka 6+7

Snímka 8

Aby bola spoločnosť Blum-Novotest dobre vybavená pre budúci rast, otvorila v roku 2018 novú výrobnú halu. Tu je pohľad na novú montážnu linku.