Przemysł 4.0 w produkcji CNC

Przydatne wskazówki i informacje

Przemysł 4.0 to koncepcja, której nie trzeba przedstawiać. Robotyzacja i automatyzacja produkcji przemysłowej to światowy trend, mający na celu minimalizację kosztów produkcji. W ostatnich latach obserwujemy jak firmy przechodzą od słów do czynów. Na tej stronie przedstawiamy kilka konkretnych wskazówek i przydatnych informacji, aby upewnić się, że podczas pracy w trybie automatycznym produkowane są tylko części „OK”.

TC54-10 Sonda do obrabianych przedmiotów, produkcja precyzyjnych części obrotowych na tokarce rewolwerowej

Tokarki rewolwerowe są bardzo często wyposażone w podajniki prętów i mechanizmy odbioru gotowych detali. Rozpoczęcie pracy bez nadzoru operatora jest stosunkowo łatwe. Jeśli proces skrawania nie generuje długich lub niszczycielskich wiórów, maszynę można wyposażyć w sondę do pomiaru detali obrabianych. Najczęstszym wymaganiem jest pomiar toczonej średnicy wewnętrznej lub zewnętrznej, wraz z automatyczną kompensacją wymiarów narzędzia tokarskiego. W ten sposób tolerancje wynoszące około 10 mikronów mogą być utrzymane bez ingerencji operatora. Pomiar może odbywać się zarówno na wrzecionie głównym, jak i przeciwwrzecionie. Sonda może również zweryfikować, czy operacje frezowania lub wiercenia zostały wykonane prawidłowo, czy też nie.

KOMflex Produkcja precyzyjnych otworów za pomocą automatycznie regulowanego wytaczaka

Wiercenie precyzyjnych otworów jest jedną z krytycznych operacji, w której pojawia się duże ryzyko wystąpienia braków. Blum, we współpracy z Ceratizit, proponuje elastyczne rozwiązanie: wytaczak KOMflex, sterowany drogą radiową. Zarówno sonda detalu TC60, jak i wytaczak KOMflex, mogą być obsługiwane za pomocą jednego odbiornika radiowego RC66. Ta kombinacja produktów umożliwia pomiar w zamkniętej pętli -> KOMPENSACJA -> OBRÓBKA. Dzięki temu system jest w stanie utrzymać wąskie tolerancje dla wierconych średnic, bez ingerecji operatora.

Sondy TC, szybka identyfikacja części, oraz weryfikacja prawidłowego ich mocowania

W automatycznych operacjach wielkoseryjnych sondy dla obrabianych przedmiotów są zwykle używane do szybkiego określenia punktu zerowego lub kontroli położenia części. Często zdarza się, że obrabiana część jest źle zamocowana w imadłe lub przyrządzie. Rezultatem jest nie tylko wadliwa część, ale istnieje również wysokie ryzyko kolizji maszyny. Szybkie sondy TC mogą zapobiegać takim sytuacjom, bez utraty przez użytkownika cennych sekund czasu produkcji detalu.

LC50 Digilog, kontrola narzędzi w centrach obróbczych

Systemy laserowe zapewniają bardziej szczegółową kontrolę nad narzędziami skrawającymi, niż sondy dotykowe do pomiaru narzędzi. Chodzi nie tylko o sprawdzenie uszkodzenia korpusu narzędzia, ale także o sprawdzenie złamania poszczególnych krawędzi skrawających, czy dokładny pomiar ich zużycia. System laserowy o wysokiej rozdzielczości decyduje, czy sprawdzane narzędzie jest nadal sprawne, czy też nie. Na podstawie tych informacji można wykonać kolejną czynność, zaplanowaną przez użytkownika. Na przykład zużyte narzędzie może zostać automatycznie zablokowane, a niedokończona operacja może być kontynuowana za pomocą narzędzia siostrzanego.

Średnicówki BG, pomiar otworów w mikronowych tolerancjach

Inspekcja otworów obrobionych w tolerancjach poniżej 10 µ jest zwykle wykonywana już po obróbce, poza obrabiarką, ręcznie lub przy użyciu drogich maszyn pomiarowych. Średnicówki serii BG umożliwiają pomiar otworów bezpośrednio w maszynie. Z mikronową dokładnością można sprawdzić położenie, średnicę, okrągłość lub cylindryczność mierzonego otworu. System oferuje również statystyczną ocenę jakości oraz informacje zwrotne do systemu sterowania. Pomiar jest niezależny od dokładności maszyny i dlatego jest w pełni akceptowany przez surowe normy ISO przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego.

Z-Nano, łatwe wykrywanie uszkodzeń narzędzi

Sonda Z-nano to ekonomiczne rozwiązanie do sprawdzania uszkodzeń narzędzi, nie tylko w centrach obróbczych, ale także na tokarkach. Możesz mieć pełną kontrolę nad wiertłami, gwintownikami, pogłębiaczami i rozwiertakami. Solidna konstrukcja z prowadnicą liniową zapewnia długą żywotność, nawet w najtrudniejszych warunkach obrabiarki. Sprawdzenie jednego narzędzia zajmuje około 1 sekundy. Sonda jest również dostępna w wersji bezprzewodowej, do montażu na centrach poziomych z wymianą palet.

TC76N, sprawdź zużycie narzędzi tokarskich oraz uszkodzenie wierteł na tokarkach

Wychylane sondy często nie mogą być używane do automatycznych pomiarów narzędzi. W takich przypadkach sondę narzędziową można dodatkowo umieścić nad wrzecionem głównym. Jego sztywne mocowanie na wsporniku przymocowanym do głównego wrzeciona zapewnia doskonałą dokładność. Sonda może mierzyć zużycie narzędzi tokarskich i sprawdzać uszkodzenie osiowych i promeniowych narzędzi napędzanych. Należy jednak wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z położenia sondy: nie można dosięgnąć sondy np. z magazynu znajdującego się pod wrzecionem itp.

FormControl, kompleksowy pomiar z utworzeniem protokołu pomiarowego

Standardowe cykle pomiarowe w sterowaniu nadają się do prostych zadań pomiarowych 2,5D. Oprogramowanie FORMCONTROL przeznaczone jest do zaawansowanych pomiarów na maszynie CNC. Kilkoma kliknięciami myszki na modelu CAD definiuje się punkty pomiarowe, które są automatycznie wysyłane do maszyny, mierzone, a następnie oceniane za pomocą przejrzystego protokołu graficznego. Intuicyjny interfejs użytkownika oferuje podobne funkcje jak maszyna pomiarowa 3D. System niezawodnie wykrywa problemy z jakością i umożliwia ewentualną naprawę części, nawet w oryginalnym zamocowaniu. Może być używany do kontroli jakości wewnętrznej lub wyjściowej. Oprogramowanie występuje również w wersji „automatyzacji”, która przeznaczona jest do automatycznych pomiarów seryjnych całych partii, dotyczy to zarówno tych samych, jak i różnych części, w operacjach bezobsługowych.

TMAC, monitorowanie narzędzi podczas procesu obróbczego

TMAC wykrywa zużycie lub uszkodzenie narzędzia w czasie rzeczywistym, monitorując rzeczywistą moc wrzeciona. Funkcja „Sterowanie adaptacyjne” automatycznie dostosowuje posuw tak, aby narzędzie było optymalnie obciążone. Zapobiega to złamaniu lub uszkodzeniu narzędzia, zmniejsza ilość odpadów, pozwala także na użycie narzędzia na skraju jego żywotności. W przypadku wykrycia zużycia narzędzia, system może wykonać zdefiniowaną przez użytkownika czynność, która może polegać na przykład na wycofaniu się z konturu, zmianie narzędzia, powrocie do konturu i kontynuowaniu obróbki za pomocą narzędzia siostrzanego. Przeglądarka TMAC zapewnia zdalny dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie, w dowolnej przeglądarce, w tym również w telefonie komórkowym.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: +48 12 38 32 408 lub polska@blum-novotest.cz